Se organizează o competiție pentru cea mai bună lucrare prezentată la Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești 2022 din Universitatea POLITEHNICA din București cu 2 secțiuni: cea mai bună lucrare prezentată de un student sau grup de studenți din ciclul de studii de licență - PREMIUL UPB 2022 Licență, și cea mai bună lucrare prezentată de un student sau grup de studenți din ciclul de studii de masterat - PREMIUL UPB 2022 Masterat.

În cadrul fiecărei secțiuni la nivel de facultate/departament se vor acordapremii după cum urmează: Premiul I în valoare de 300 lei, Premiul II în valoare de 200 lei,Premiu III în valoare de 100 lei și 2 mențiuni, fiecare în valoare de 50 lei. Sumele vor fiachitate din fondurile facultăților, pe baza completării de către studenții premiați a documentelor solicitate.