Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică este a treia facultate, după numărul de studenti, dintre cele 15 facultăți ale Universității POLITEHNICA din București.
Facultatea noastră coordonează programe de studii pe cele trei niveluri Bologna, după cum urmează:

 • studii universitare de Licență cu 14 programe de studii de licență acreditate în 5 domenii științifice de ierarhizare, astfel:
  • Inginerie industrială, cu 9 programe de studii:
   • Industrial Engineering (program in lb. engleză).
   • Informatică Aplicată în Inginerie Industrială
   • Ingineria Securității în Industrie
   • Ingineria Sudării
   • Ingineria și Managementul Calității
   • Logistică Industrială
   • Sisteme de Producție Digitale
   • Tehnologia Construcțiilor de Mașini
   • Tehnologii Industriale Inteligente
  • Inginerie și management, cu un program de studii:
   • Inginerie Economică Industrială.
  • Mecatronică și robotică, cu 2 programe de studii:
   • Robotică
   • Robotics (program in lb. engleză).
  • Inginerie Mecanică, cu un program de studii:
   • Calculul Structurilor Mecanice.
  • Științe Inginerești Aplicate, cu un program de studii:
   • Informatică Industrială.
 • studii universitare de Masterat, cu 28 de programe de studii acreditate în 6 domenii ştiințifice de ierarhizare:
   • Inginerie industrială, cu 17 programe:
    • Industrial Engineering (în lb. engleză);
    • Aplicatii Informatice in Ingineria Industriala;
    • Concepţia integrată a sistemelor tehnologice (în lb. franceză);
    • Concepţie şi management în productică;
    • Design industrial şi produse inovative;
    • Echipamente pentru terapiii de recuperare;
    • Evaluarea calităţii materialelor şi produselor;
    • Ingineria calităţii;
    • Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale;
    • Ingineria proiectării şi fabricării produselor;
    • Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă;
    • Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control;
    • Inginerie avansată asistată de calculator;
    • Logistică Industrială;
    • Managementul întreprinderilor industriale virtuale;
    • Maşini şi sisteme de producţie;
    • Tehnologii și Sisteme Poligrafice.
   • Inginerie şi management, cu 5 programe:
    • Inginerie economică şi managementul afacerilor;
    • Calitate în inginerie şi managementul afacerilor;
    • Ingineria şi managementul proiectelor complexe;
    • Managementul Facilităților;
    • Ingineria managerială a sistemelor tehnice.
   • Inginerie mecanică, cu 3 programe:
    • Consultanţa în proiectarea sistemelor mecanice;
    • Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile;
    • Siguranţa şi integritatea structurilor.
   • Mecatronică şi robotică, cu un program:
    • Robotică.
   • Relaţii internaţionale şi studii europene, cu un program:
    • Studii europene.
   • Ştiinţele comunicării, cu un program:
    • Comunicare managerială.
 • studii universitare de Doctorat, în 3 domenii ştiințifice de doctorat,
  • Inginerie industrială
  • Inginerie mecanică.
  • Inginerie și management

În cadrul facultăţii se pot organiza cursuri de formare continuă, prin intermediul centrelor de cercetare şi ale celor de instruire.

Comunitatea Facultăţii de Inginerie Industrială și Robotică este alcătuită din totalitatea cadrelor didactice titulare şi profesorilor consultanţi/emeriţi, studenţilor, personalului de cercetare, tehnic şi administrativ care desfăşoară activităţi didactice, de cercetare – dezvoltare şi/sau tehnico-administrative.
Facultatea include, în prezent, 5 departamente:

 • Ingineria Calității și Tehnologii Industriale;
 • Rezistenţa Materialelor;
 • Roboți și Sisteme de Producţie;
 • Tehnologia Construcţiilor de Maşini;
 • Teoria Mecanismelor şi Roboţi.

alături de Şcoala Doctorală a Facultăţii de Inginerie Industrială și Robotică.

În cadrul facultății îşi desfăşoară activitatea 6 centre de cercetare CTANM/ Centrul de Tehnologii Avansate Pentru Materiale Noi - unul dintre cele 4 centre de excelenţă VET din ţară, conform evaluării Agenţiei Naţionale Leonardo da Vinci, OPTIMUM/ Centrul Naţional de Cercetare a Performanţelor Sistemelor Tehnologice, PREMINV/ Centrul de Pregătire în Managementul şi Ingineria Întreprinderilor Virtuale, CAMIS/ Centrul de cercetare, consulting şi Asistenţă tehnică în Ingineria Materialelor şi Sudare, CCMA/ Centrul de Cercetări de Mecanică Aplicată, ICIP/ International Centre of Integrative Projects.
De asemenea, facultatea patronează două centre de instruire, CPAC-CA/ Centrul de Perfecționarea in Asigurarea Calității și Certificare Auditori și CECA/ Centrul de Instruire si Testare ECDL CAD.