2023-2025

Departament

Domeniu

Program studiu (specializare)

Facultatea IIR

Inginerie industrială

Industrial Engineering (lb. engleză)

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Design industrial şi produse inovative

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Inginerie avansată asistată de calculator

Aplicatii Informatice in Inginerie Industriala

Inginerie şi management

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Roboți și Sisteme de Producție

Inginerie industrială

Conception integree des systemes technologiques (lb. franceză)

Concepţie şi management în productică

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

Maşini şi sisteme de producţie

Echipamente pentru terapii de recuperare

Logistică Industrială

Tehnologii și Sisteme Poligrafice

Mecatronică şi robotică

Robotică

Inginerie şi management

Managementul Facilităților

Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

Inginerie industrială

Ingineria calităţii

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Rezistența materialelor

Inginerie mecanică

Siguranţa şi integritatea structurilor

Teoria mecanismelor și roboților

Inginerie mecanică

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Inginerie mecanică

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Inginerie și management

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii Europene

Ştiinţele comunicării

Comunicare managerială

 

2022-2024 

Departament

Domeniu

Program studiu (specializare)

Facultatea IIR

Inginerie industrială

Industrial Engineering (lb. engleză)

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

Design industrial şi produse inovative

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

Inginerie avansată asistată de calculator

Aplicatii Informatice in Inginerie Industriala

Inginerie şi management

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

Inginerie economică şi managementul afacerilor

Roboți și Sisteme de Producție

Inginerie industrială

Conception integree des systemes technologiques (lb. franceză)

Concepţie şi management în productică

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

Maşini şi sisteme de producţie

Echipamente pentru terapii de recuperare

Logistică Industrială

Tehnologii și Sisteme Poligrafice

Mecatronică şi robotică

Robotică

Inginerie şi management

Managementul Facilităților

Ingineria Calității și Tehnologii Industriale

Inginerie industrială

Ingineria calităţii

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

Rezistența materialelor

Inginerie mecanică

Siguranţa şi integritatea structurilor

Teoria mecanismelor și roboților

Inginerie mecanică

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

Inginerie mecanică

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

Inginerie și management

Ingineria managerială a sistemelor tehnice

Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

Relaţii internaţionale şi studii europene

Studii Europene

Ştiinţele comunicării

Comunicare managerială