Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (FIIR) vă propune 28 de programe de studii acreditate
Înscrierea la concursul de admitere se desfășoară prin intermediul platformei online: https://admitere.pub.ro/
Înscrierea candidaților 3.04 – 13.05.2023
Concurs de admitere 15.05 – 18.05.2023
Comunicarea rezultatelor 16.05 – 19.05.2023
Înmatricularea candidaților 3.07 – 31.07.2023
Cuantumul taxei de înscriere este de 50 RON