Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) lansează procesul de admitere a cadrelor didactice în Registrul Național de Experți Evaluatori, prin intermediul propriei platfrome electronice care poate fi accesată la adresahttps://rne.aracis.ro.

Admiterea candidaților – cadre didactice se realizează în conformitate cu prevederile Procedurii privind admiterea candidaților în Registrul Național de Experți Evaluatori (cadre didactice) – RNE CD, procedură revizuită și aprobată în cadrul ședinței Consiliului ARACIS din luna martie 2023, publicată pe site-ul ARACIS, la adresa: https://www.aracis.ro/wp-content/uploads/2023/04/Procedura-selectie-experti-RNE_30.03.2023.pdf

RNE – CD este constituit în concordanță cu domeniile de studii universitare de licență cuprinse în Nomenclatorul domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, aprobat anual prin Hotărâre a Guvernului, la care se adaugă o secțiune destinată formelor de organizare a programelor de studii la distanță și cu frecvență redusă.

Un cadru didactic poate candida pentru a fi admis în registru pentru un singur domeniu de studii universitare de licență sau pentru formele de organizare a programelor de studii universitare la distanță și cu frecvență redusă.

În conformitate cu prevederile art. 191 punctul (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, pot fi experți evaluatori ai ARACIS ​​cadre didactice titulare sau care ​​își continuă activitateadidactică cu aprobarea senatului universitar, cu ​​gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar, care au experiență în asigurarea calității educației. Admiterea candidaților se realizează cu respectarea condițiilor de eligibilitate, a criteriilor de evaluare și a etapelor de admitere, conform prevederilor procedurii menționate.

Prin intermediul platformei https://rne.aracis.ro, în prima etapă candidații se înregistrează prin completarea CV-ului online, selectează Comisia de experți permanenți (de specialitate) și domeniul de studii universitare pentru care optează și încarcă documentele doveditoare necesare (adeverința prin care se atestă calitatea de cadru didactic titular sau care își continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferențiar sau profesor universitar; declarația pe propria răspundere că aplicantul nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională universitară).Dacă Biroul Executiv al ARACIS validează candidatura, candidații parcurg a doua etapă, care presupune susținerea testului de evaluare a cunoștințelor privind evaluarea și asigurarea calității în învățământul superior, în termen de 90 de zile calendaristice de la primirea invitației.

Bibliografia care trebuie parcursă în vederea susținerii testului de evaluare, precum și alte informații despre înregistrarea în RNE – CD sunt disponibile online, la adresa: https://www.aracis.ro/inregistrare-in-vederea-inscrierii-in-rne-cadre-didactice/