Testare lingvistica pentru mobilitati Erasmus
Departamentul Limbi moderne al FILS organizeaza testare lingvistica in vederea participarii studentilor la mobilitati Erasmus conform calendarului