CONCURS DE SELECŢIE

 

1 bursa - 4 luni la Universitatea Tehnica din Chisinau, Facultatea Textile si Poligrafie

 

Joi 07 februarie 2019, ora 15:00, sala DECANAT 

Pentru înscriere la concurs, candidaţii vor depune la secretariatul Facultăţii IMST, până cel mai târziu joi 07 februarie 2019, ora 12, dosarul de candidat :


1. Cerere, în care se menţionează numele, data şi locul naşterii, serie / nr.CI, programul de studii, specializarea, anul de studii ;
2. Curriculum Vitae (format Europass);
3. Scrisoare de motivaţie;
4. Copie CI;
5. Prezentarea activităţii profesional – ştiinţifice / participare, premii, diplome sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. de nivel local / UPB, naţional / internaţional, cu documente justificative (in copie).

Se pot înscrie la concurs studenţii integralişti înscriși la programul de studii universitare de masterat Tehnologii și Sisteme Poligrafice.