Admitere licență 2018

Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice

organizează

A DOUA SESIUNE DE ADMITERE!

22 Iulie – 14 Septembrie 2018

 

După următorul program:

  • 22 Iulie 2018, orele 8-16, sala CD 008;
  • în perioada 23 iulie – 10 august şi 20-25 august de Luni până Vineri, orele 9-15, sala CD 008;
  • în perioada 27 august – 14 septembrie, zilnic orele 9-15, sala CD 008;

 

Înscrierea și ADMITEREA candidaților se face în aceeași zi, la sediul Facultății de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice, București, Spl. Independentei 313, corp CD, sala CD-008, de Luni până Vineri, între orele 9:00 si 15:00.

Locuri vacante:

Pe site-ul facultății (www.imst.pub.ro) găsiți detalii despre fiecare program de studii (specializare).

Admiterea la Facultatea IMST a absolvenților de liceu cu diplomă de Bacalaureat (sau diplomă echivalentă acesteia) se face luând în considerare media examenului de Bacalaureat (20%) şi media unui interviu care include un test grilă cu 10 întrebări care se generează pentru fiecare candidat în parte, în ziua înscrierii. Cele 10 întrebări sunt generate din următoarele discipline:

  • Algebră și elemente de analiză matematică;
  • Fizică sau Geometrie şi Trigonometrie sau Economie (la alegerea candidatului)

Pentru a va familiariza cu tipurile de întrebări vă puteți crea un cont pe http://admitere.ncit.pub.ro/moodle_new/ care vă dă posibilitatea să realizați mai multe simulări.

Taxa de înscriere la concurs este de 125 lei, iar taxa de înmatriculare in anul I este de 50 lei. Achitarea celor două taxe, susținerea testului și înmatricularea în anul I se realizează în aceeași zi.

Locurile vacante se vor ocupa pe măsura înscrierii candidaților.

 

Accesând http://admitere.pub.ro/Admitere/site/stadiuInscrieri 

 

vei putea constata ca Facultatea IMST are un număr impresionant de candidați înscriși pentru masterat. Daca ei au fost mulțumiți după 4 ani de licență și au rămas alături de IMST, vei fi si tu!

Înscrie-te la IMST și peste 4 ani vei fi un inginer de succes căutat pe piața muncii care se va perfecționa în continuare prin studii de masterat!!!!

Facultatea de Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice asigura locuri de cazare în căminele UPB pentru toți studenții din provincie admiși si înmatriculați in anul I, 2018-2019.

Documente necesare pentru înscriere:

- 4 fotografii (format 3x4 cm, color);

- diploma sau adeverința de bacalaureat (original);

- foaia matricola (original), sau adeverința cu mediile anuale la matematica şi fizica sau economie;

- copie simplă a certificatului de naștere însoțită de original pentru conformitate;

- adeverința medicala (eliberata de liceu sau de medicul de familie);

- fisa de înscriere (se va completa la secretariatul facultății);

- chitanța de plata a taxei de înscriere la concursul de admitere (se eliberează la momentul înscrierii);

- dosar plic;

- pentru candidații orfani de unul sau ambii părinți - copii legalizate după certificatele de deces ale părintelui/părinților (necesare pentru scutire de taxa de înscriere);

- pentru candidații care provin din case de copii sau centre de plasament – adeverința (necesara pentru scutire de taxa de înscriere).

admitere - news1