A d m i t e r e  D o c t o r a t  2 0 1 8

 

Admiterea la studiile universitare de doctorat se organizeaza in sesiunile iunie-iulie 2018 (sesiunea I) si respectiv septembrie (sesiunea II), in conformitate cu programul de desfășurare a concursului de admitere.

 

Mai multe informatii gasiti aici https://upb.ro/admitere/admitere-doctorat/.

 

Comisie admitere Doctorat 2018

Metodologie admitere Doctorat 2018

Repartitie locuri pe Școli Doctorale