PLANIFICARE EXAMENE – STUDII UNIVERSITARE DE LICENTA SI DE MASTERAT

SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2020

 

Sefii de grupa sunt rugați să transmita la secretariat planificarea examenelor din sesiunea de iarna: 18 ianuarie – 07 februarie 2020, pâna cel târziu vineri, 13 decembrie 2019.

Se va ține seama de următoarele:

• Programarea verificărilor finale de tip Examen se aprobă de catre Decanatul facultății, la propunerea studenților si cu avizul prealabil al titularului de disciplină;
• Planificarea se întocmește pentru fiecare grupă separat și se afișează cu cel puțin 7 zile înaintea începerii sesiunii;

• Orele recomandate pentru începerea examenelor sunt:

LICENȚĂ: Luni-Duminică de la ora 8:00 sau 13:00

MASTERAT: Luni-Vineri de la ora 17:00 sau Sâmbătă-Duminică 9:00

• În cazuri bine justificate pot fi fixate și alte ore pentru începerea examenlor; Conducerea Facultății IIR își rezervă dreptul programării unui examen la o ALTĂ ORĂ decât cea solicitară în cazul în care nu există săli disponibile;

• Nu se pot programa, în aceeaşi zi, la aceeaşi disciplină, cu același titilar, mai mult de doua grupe, la examenele scrise, respectiv o grupă, la examenele orale;
• Intre două verificări finale succesive trebuie să se prevadă un interval de cel puţin două zile;

• Ultimul examen trebuie planificat OBLIGATORIU în ultimele 3 zile ale sesiunii.