Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești - Robotica in Industrie și Servicii

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate:

Premiul I

1. Alexandru BĂCANU, anul I, Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Studiu de simulare şi programare offline pentru o celulǎ flexibilǎ de procesare panouri LCD în camere albe
Conducător științific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP
 
2. Eugen Mihai ZOSIM, anul I, Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Simularea si programarea offline a unei linii de reparare paleti din lemn utilizand produsul software Process Simulate si automate programabile
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

 Premiul II 

 

1.Cosmin-Petru HURBĂ, anul II, Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Realizarea practicǎ, programarea şi comanda unui robot educaţional de tip braţ articulat utilizând interfaţa pentru recunoaşterea gesturilor LEAPMOTION.
Conducător științific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

Premiul III 

 

 1. Ancuţa SIMION, anul I, Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Sistem AS-RS cu unitate de incarcare-descarcare robotizata pentru paletizare mixta. Programarea si simularea offline sistemului si analiza comportarii MEF a structurilor integrate in aplicatie (analiza cineto-statica a comportarii unitatii de transpot pe X-Z a robotilor si statiilor de paletizare si analiza comportarii seismice a sistemelor de stocare a paletilor (rack-urilor).
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP

 Mențiune

 

 1. Bogdan-Marian VERDETE, anul I, Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Programarea si simularea offline a unei celule robotizate de sudare cu arc electric repere de dimineaiuni medii-mari, utilizand produsul software Process Simulate
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Adrian NICOLESCU, Departamentul MSP
 
2Alexandru - Claudiu GHENEA, anul I, Master Roboticǎ, Facultatea IMST
Sinteza asistatǎ parametrizatǎ 3D a unei celule de vopsire robotizatǎ a caroseriilor auto şi studiul preliminar al posibilitǎţilor de programare-simulare offline a acestuia în mediul de lucru ABB RobotStudio
Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Diana POPESCU, Departamentul MSP
 

P1080232      P1080233

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti - LI

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

2. Algoritmi matematici în fluxuri logistice

Student: BĂDIȚA Livia, anul I Master LI, Facultatea IMST

Conducători științifici: Conf.dr.ing. ENCIU George, As.dr.ing. POPESCU Adrian, Departamentul MSP

Autor corespondentBĂDIȚA Livia

Premiul II

9. Optimizarea fluxului de distribuție a pieselor mecanice în zona de asamblare motor a autovehiculelor

Student: NEAGU Anca, anul I Master LI; Facultatea IMST

Conducători științifici: Conf.dr.ing. ENCIU George, As.dr.ing. POPESCU Adrian, Departamentul MSP

Autor corespondentNEAGU Anca

Premiul III

34. Studiu comparativ privind sistemele automate de colectare și procesarea recipientelor din sticlă

Student: OPREA Ionel, anul II Master LI, Facultatea IMST

Conducători științifici: Șl.dr.ing. POPA Laurențiu, Departamentul MSP

Autor corespondentOPREA Ionel 

Mențiune

33. Sistem de recunoastere vizuală a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Student: MARIN Sandu Andrei, anul II Master LI, Facultatea IMST

Conducători științifici: Conf.dr.ing. ENCIU George, As.dr.ing. POPESCU Adrian, Departamentul MSP

Autor corespondentMARIN Sandu Andrei

P1080229     P1080229

 

 

Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti - RM

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de Comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate:

Premiul I                

Calcul statistic al unei aripi modulare de avion

Student: Ioan Alexandru VELEŞCU, anul II, master – SIS, Facultatea IMST

Conducător ştiinţific: S.l. dr. ing. Florin BACIU

 

Concentrarea tensiunilor în arbori cu variaţii de diametru. Studiu analitic, numeric şi experimental

StudenţiAndrei Laurenţiu NICULAE, Anul III A, Silvia DUTU, Rareş CONTIU,  Anul II A, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Mecatronică

Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana SANDU, Prof. dr. ing. Marin SANDU

Premiul II

Analiza modală a unei plăci din borosilicat prin modelare cu element finit şi prin calcul experimental

Student: Lidia VASESCU, Anul I,  master – SIS, Facultatea IMST

Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Ioan Părăuşanu, Prof. dr. Ing. Stefan Sorohan

 

 

Testarea la forfecare a miezurilor din polistiren extrudat utilizate la fabricarea plăcilor sandwich

Studenţi: Adalia-Andreea CHELMUS, Nicolae-Georgian ADOMNOAE,Ainur ISMAIL, Anul II A, Facultatea de Inginerie Mecanică şMecatronică

Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana Sandu, Prof. dr. ing. Marin Sandu

Premiul III

 

Analiza statică şi de stabilitate a unei structuri cilindrice

 

Student: Stefan HOTHAZIE, Anul I,  master – SIS, Facultatea IMST

 

Conducător ştiinţific: Conf. dr. ing. Viorel ANGHEL

 

 

 

Determinarea numerică a factorului de intensitate a tensiunii la varful unei fisuri din apropierea unei găuri

 

Studenţi: Mario-Alin NEGRESCU, Mihai Costin SAVU,  gr 1233E,  FILS

 

Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Stefan PASTRAMA

 

 Menţiune  

Optimizarea unei componente de susţinere a motorului unei nave spaţiale

Student: Radu BIBIRE Anul II,  master – SIS, Facultatea IMST

Conducător ştiinţificProf. dr. ing. Ştefan SOROHAN

 

Studiul analitic, numeric şi experimental al încovoierii unor eşatioane de panou sandwich cu feţe din aluminiu şi miez din polistiren extrudat

 

Studenţi: Bogdan SCARLAT, Vlad DINU,  Anul II D, Facultatea de Transporturi

 

Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Adriana Sandu, Prof. dr. ing. Marin Sandu

 

 

 

 

P1080207
 P1080208