Sesiunea de Comunicari Științifice Studențești - Ingineria Calitatii

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

1.Reducerea timpilor de asamblare a ecranelor LED

Studenţi: Claudia Ileana ASAFTEI, Ionela DAN, Florina Daniela LASCU, Ionuţ Emil OLTEANU, Anul IV IMC, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Irina SEVERIN
Autor corespondent: Florina Daniela LASCU
 
16. Autoevaluarea SMC pe baza criteriilor unui model de excelenţă - studiu de caz
Studenţi: Iustina BINDILEU, Roberto NICA, Anul I Master IC, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Irina SEVERIN
Autor corespondent: Roberto Nica

Premiul II

2. Asamblări din lemn pentru copii

Studenţi: Adela STANCU, Cristina LAPTOIU, Anca BULMAGA, Anul III, IMC, Facultatea IMST

Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing Ionelia VOICULESCU, S.l.dr.ing. Marinela MARINESCU
Autor corespondent: Adela STANCU

5. Optimizarea procentului de deschideri libere ale sertarului LG21 al oalei de turnare a oțelului elaborat la Tenaris Silcotub

Student:  Cosmin ARON, anul IV, IMC, Facultatea IMST

Conducător  ştiinţific: Ș.l.dr.ing. Marinela MARINESCU, Ș.l.dr.ing. Larisa BUȚU

Autor corespondent: Cosmin ARON

Premiul III

29. Studiul și inspectarea unui ansamblu optic

Studenţi: Madalina CIOBANU, Anul II, Master IC, Facultatea IMST
Conducători  ştiinţifici: Prof.dr.ing Catalin Amza;
Autor corespondent: Madalina CIOBANU
 
30. Aplicații software pentru controlul calității si fiabilității pentru telefoanele inteleginete
Studenţi: Madalina Vasiloaia, Andrada Stefan, Anul III, IMC, Facultatea IMST
Conducători  ştiinţifici: S.L. Dr. Ing Adrian Paris
 
Mentiune
 
11.Evaluarea gradului de maturitate a sistemului de management al calităţii

Studenţi: Georgiana Cristina ANDONE, Silvia Beatrice DINUŢĂ, Alexandra Elena ILINCA, Anul III IMC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Prof. dr. ing. Irina SEVERIN, Ş.l. dr. ing. Bogdan DUMITRU, Autor corespondent: Georgiana Cristina ANDONE

14.Evaluarea orientării către client - studiu de caz

Studenţi: Alina Mădălina ANCA, Ana Maria GAVRILĂ, Ana Maria DOBRIŢĂ, Anul III IMC, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Prof. dr. ing. Irina SEVERIN
Autor corespondent: Alina Mădălina ANCA
 

P1080210 P1080212
P1080211 P1080213

Sesiunea de Comunicari Științifice Studențești - Sudare si Procedee Conexe Sudarii

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

2. Influenta tensiunii arcului la sudarea WIG asupra Bitimii cordonului de sudura

Student: Nicoleta Georgiana P ANTUCA, Anul I, IS,Facultatea IMST

Conduditori Stiinlifici: S.l.dr.ing Corneliu RONTESCU, Conf.dr.ing. Dumitru-Titi CICIC

Autor corespondent: Nicoleta Georgiana PANTUCA

8. Influenta curentilor de aer asupra configuratiei depunerilor prin sudare

Student: Vasile-Petre TORECK, Horia VRANCEANU, Nicolae-Adrian ICONARU, Brinza Cristian, Anul III, IS, Facultatea IMST

Conducator stiintific:Confdr.ing. Dumitru-Titi CICIC, S.1.dr.ing. Corneliu RONTESCU

Autor corespondent: Vasile-Petre TORECK

Premiul II

 

5. Proiectarea si realizarea unui sistem de avans al sarmei electrod la sudarea WIG

Studenli: Adrian FLOREA, Adrian STANIcA, Danut-Florentin CLINCIU, anul IV IS, Facultatea IMST

Conduditori stiinlifici: S.l.dr.ing Corneliu RONTESCU,Confdr.ing.Dumitru-Titi CICIC

Autor corespondent: Adrian FLOREA


22. Studii si cercetari privind comportarea la sudare a unor aliaje de nichel pentru aeronautica

Student: Liviu George CONSTANTIN, Anul I IMPSC, Facultatea IMST

Conducator stiintific: Profdr.ing Ionelia VOICULESCU

Autor corespondent: Liviu George CONSTANTIN

Premiul III

 

 

3. Cercetari privind dependent dintre forma duzei de gaz ~i configuratia geometridi a depunerilor sud ate

Student: Horia VRANCEANU, Vasile-Petre TORECK, Cristian BRlNZA, Marian BELICIU, Anul III, IS, Facultatea IMST

Conducator §tiinlific: Conf.dr.ing. Dumitru-Titi CICIC, S.l.dr.ing. Corneliu RONTESCU

Autor corespondent: Horia VRANCEANU


24. Cercetari privind sudarea robotizata a unei tubulaturi pentru generator de energie

Student: Mihai LAZAR, Anul II, IMPSC, Facultatea IMST

Conducator stiintific: Prof.dr.ing. Gabriel IACOBESCU

Autor corespondent: Mihai LAZAR

Mențiune

 

 

 

P1080222
P1080223

Sesiunea de Comunicari Științifice Studențești - Designul si Competitivitatea Sistemelor Mecanice Mobile

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

 Premiul I

27. Parametrii de recuperare pentru membrul uman inferior
Studenţi: Vasilică DRAGNE, Petrică Bogdan CIOAGĂ
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Departamentul TMR 

Premiul II

9. Valorificarea proiectelor de sisteme mecanice de aerare pentru staţii de epurare
Studentă: Gabriela Graţiela DRAGOMIR (CÎRSTEA), anul II, Master CPSM, Facultatea I.M.S.T.
Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing. George ADÎR, Conf.dr.ing. Marin NEACŞA, Departamentul TMR 

24. Designul unui pedipulator bimobil din structura 7-6-4-5
Studenţi: Corina Ioana IVAŞCU, Claudia Adriana MURARU (CHIVU)
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Departamentul TMR 

Premiul III

16. Analiza structural – cinematică şi modelarea unui pedipulator
Studenţi: Andrei Costin MITRAN, Răzvan Cristian ASCIU, Ioan Robert ANDREI, Elena Cristina TUDOSE, anul I MSSMM, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Şl.dr.ing. Ileana DUGĂEŞESCU, Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Departamentul TMR

22. Designul unui pedipulator bimobil din structura 8-4-6-6
Studenţi: Janina Anda COJOCARU (IDOR), Alina DASCĂLU (DAVID) 
Conducător ştiinţific: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, Departamentul TMR

Mențiune

10. Consultanţă în proiectarea unui sistem mecanic de ridicat cu randament mărit
Studentă: Maria NECHITA (DUMITRU), anul II, Master CPSM, Facultatea I.M.S.T.
Conducători ştiinţifici: Conf.dr.ing. George ADÎR, Conf.dr.ing. Marin NEACŞA, Departamentul TMR 

12. Contribuţii la obţinerea energiei nucleare de fuziune
Student: NEGULEŢ P. Mircea Eduard, anul I, Master MSSMM, Facultatea I.M.S.T.
Conducător ştiinţific: S.l.dr.ing. Florian Ion PETRESCU, Departamentul TMR

Sesiunea de Comunicari Științifice Studențești - Tehnologia Materialelor

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

29. Influența durității materialului  în cazul ciocnirii elastice.

Student (i): Alexandru BOBEICĂ, Marius IORDACHE, Andrei MARINESCU, Alin VOICU, Anul I , Facultatea Transporturi

 Conducători ştiinţifici : Prof.dr.ing. PLESCA Marcel, S.l.dr.ing. VASILE Mihai

 

32. Panourile fotovoltaice in antiteza cu eolienele.

Student (i): Bogdan George FRINCU, Raluca Andreea MOSOIA, Valentin MARIN, anu II A IMST

Conducători ştiinţifici : S.L. dr.ing. Claudia BORDA; S.L. dr.ing. Marinela MARINESCU

Premiul II

4. Proiectarea și realizarea unui negatoscop pentru examinarea filmelor radiografice.

Student (i): Iulia Sorina MIERLIȚĂ, Andreea-Valentina NIȚU, Andrei Bogdan DINU. anul I, specializarea IEI, facultatea IMST

Conducători ştiinţifici : S.l.dr.ing. Larisa BUȚU, S.l.dr.ing. Marinela MARINESCU

 

 11. Proiectarea și realizarea unui model metalic pentru obținerea unei piese pentru turnarea în forme temporare din amestec de formare obișnuit.

Student (i): Ștefania ZAHARIA, Papa GEANINA, anul I, specializarea IEI, facultatea IMST

Conducători ştiinţifici : S.l.dr.ing. Larisa BUȚU, S.l.dr.ing. Claudia BORDA

Premiul III

1. Influența conținutului de carbon asupra durității materialelor metalice.

Student (i): Georgiana BARBU, Mihaela Georgiana BĂCIOIU,  anul I, specializarea IEI, facultatea IMST.

Conducători ştiinţifici : S.l.dr.ing. Larisa BUȚU, S.l.dr.ing. Delicia ARSENE

 

28. Tehnologia de elaborare semifabricat piston autoturism Logan.

Student (i): Teodor GHIOLD, Cosmin BURLACU, Anul I , Facultatea Transporturi

Conducători ştiinţifici : Prof.dr.ing. PLESCA Marcel

Mențiune

13. Influenţa fenomenului de ecruisare asupra durităţii materialelor.

Student (i): Constantina-Cristina BADEA,  Andrei Cristian STANCU, 633AA, facultatea IMST

Conducători ştiinţifici : S.l.dr.ing. Claudia BORDA, S.l.dr.ing. Marinela MARINESCU

 

19. Precizia dimensionala la fabricatia aditiva

Student (i): Adrian FLOREA, Dănuţ-Florentin CLINCIU, Anul IV IS, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici : Prof.dr.ing. Cătălin  AMZA, S.l.dr.ing Corneliu RONTESCU

 

 

 

 P1080204    P1080205

 

Sesiunea de Comunicari Științifice Studențești - Mecanisme si Roboti

Proces Verbal al Comisiei

Programul Sesiunii de comunicări Științifice Studențești

Lucrările premiate

Premiul I

 11. Modelarea si simularea unui braţ de robot multifuncţional

Studenţi: GHEORGHE Marius, MARCU Anamaria-Liliana, GÂRBAŞ Emanuel, Anul II A, Fac. IMST, LUPU Ştefan Andrei (I.E, Fac Inginerie Electrică)
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRESCU, s.l. dr. ing. Liviu UNGUREANU Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor.
 
26. Realizarea unui vehicul ghidat automat (VGA)
Studenţi: Daniel GHEORGHIU, Ilie Cristian OBACIU, Facultatea de TRANSPORTURI
Conducǎtor ştiinţific: Conf.dr.ing Iulian Alexandru TABĂRĂ, Departamentul TMR

Premiul II

30. Modelarea şi simularea unui pedipulator monomobil
Studenţi: Lavinia BUCĂ, Ioana GRĂJDAN, Florina Simona TUDOROIU, Andreea Denisa ZAMFIR, anul II AC, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Şl.dr.ing. Ileana DUGĂEŞESCU, Departamentul TMR
 
31. Studiul cinematic şi modelarea unui mecanism oscilant
Studenţi: Olguţa-Elena BARAC, Mihaela-Roxana GEAMBAŞU, Bianca Ştefania MANOLE, Ligia - Cremona MELINTE, anul II AC, Facultatea IMST
Conducători ştiinţifici: Şl.dr.ing. Ileana DUGĂEŞESCU, As.dr.ing. Luciana DUDICI, Departamentul TMR

Premiul III

               

17. Proiectarea unui braţ robotic multifuncţional

          Studenţi: CÎRSTEA Anca, CÎNDEA Roxana, DINU Roxana, LAZĂR Alina, Anul II CB, Fac. IMST.
          Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRESCU, Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor

23. Construcţia şi funcţionarea roboţilor folosiţi pentru tǎiere, sablare şi vopsire

Studenţi: Bianca ARDELEANU, Andrei Rǎducu NICOLAE, Ninel Florentin CROITORU, Sebastian BÂRSAN, anul II AA, Facultatea IMST
Conducător ştiinţific: Conf.dr.ing Iulian Alexandru TABĂRĂ, Departamentul TMR
 

Mențiune

 

7.Simularea mecanismelor camă - tachet

Studenţi: Radu SÎRBU, Daniel OPRICA, Silviu VLAICU, Alexandru POPESCU,Anul II A, Fac. Transporturi
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Constantin OCNĂRESCU, s.l. dr. ing. Liviu UNGUREANU Departamentul Teoria Mecanismelor şi a Roboţilor.

36. Curbele de bielă ale mecanismelor picior

Studenţi: Ji Won KIM, Kwang Jin PION, Ana-Maria MARIN, anul II ab, Facultatea ISB
Conducători ştiinţifici: Prof.dr.ing. Adriana COMĂNESCU, As.dr.ing. Elisabeta NICULAE, Departamentul TMR