COMOTI Logo

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

Fondat în anul 1985, sub denumirea de Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică pentru Motoare de Aviaţie – în cadrul fostului institut de aviaţie INCREST, COMOTI devine în anul 1996, urmare a evaluării instituţionale şi acreditării, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI.

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Turbomotoare – COMOTI este singura unitate specializată din România care integrează activităţile de cercetare ştiinţifică, proiectare, producţie, experimentare, testare, transfer tehnologic şi inovare în domeniul turbomotoarelor de aviaţie, motoarelor industriale cu turbină cu gaze şi maşinilor paletate de turaţie înaltă.

Contact: 021 434 0198
Website: http://www.comoti.ro/ro/
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

  Preocupările constante au dus la realizarea de produse industriale de mare fiabilitate: grupuri de putere, grupuri compresoare de gaze naturale – turbo şi electrice şi grupuri cogenerative cu turbină cu gaz.
            Experienţa acumulată în domeniul maşinilor paletate de înaltă turaţie a permis realizarea, în concepţie proprie, a unor familii de electrocompresoare centrifugale de aer şi gaze naturale şi electrosuflante centrifugale de aer, într-o gamă largă de debite şi presiuni, COMOTI devenind unicul producător naţional pentru astfel de echipamente complexe.
            Recunoaşterea pe plan internaţional a competitivităţii profesionale şi instituţionale a I.N.C.D.T. COMOTI în domeniul motoarelor cu turbine cu gaze şi a maşinilor paletate de turaţie înaltă s-a concretizat prin:

  1. obţinerea unui număr semnificativ de medalii şi diplome la saloanele internaţionale de invenţii de la Geneva şi Bruxelles;
  2. participarea institutului în şapte proiecte europene de mare anvergură, în cadrul Programelor Cadru PC V şi PC VI şi proiecte de cooperare cu firmele GENERAL ELECTRIC – S.U.A., NUOVO PIGNONE – Italia, G.H.H. RAND, M.T.U. AEROENGINES, Institutul German de Aviaţie şi Spaţiu – DLR – Germania, SNECMA, AIRBUS-F, ONERA, VIBRATEC – Franţa.

I.N.C.D.T. COMOTI îşi desfăşoară activitatea în baza unui sistem al calităţii certificat, conform SR EN ISO 9001-2000, operând cu filozofia Managementului Calităţii Totale.
Astfel, creşterea continuă a calităţii şi notorietăţii pozitive pe piaţa internă şi externă a activităţilor de C-DI desfăşurate în cadrul institutului, susţinute de diversificarea domeniilor de competenţă ale cercetătorilor I.N.C.D.T. COMOTI, a permis implicarea în prezent, în cercetarea ştiinţifică, proiectarea, testări şi microproducţie în următoarele direcţii principale de cercetare:

  1. turbomotoare de aviaţie;
  2. reducerea consumului, incluzând noi tipuri de combustibili pentru turbomotoare, cogenerare, energii neconvenţionale, îmbunătăţirea eficienţei energetice pentru sistemele de comprimare a gazelor naturale etc.;
  3. protecţia mediului, incluzând reducerea zgomotului în turbomotoarele de aviaţie şi turbomotoarele industriale, staţii de tratare a apelor reziduale, sisteme de aerare pentru treapta biologică de epurare a apelor uzate

I.N.C.D.T. COMOTI asigură montajul, punerea în funcţiune, probele de anduranţă şi service-ul pentru toate produsele livrate, aflate în perioada de garanţie şi post-garanţie.
Calitatea resurselor umane dublată de o strategie managerială adecvată, a permis ca produsele I.N.C.D.T. COMOTI să fie o prezenţă constantă în cele mai diverse sectoare reprezentate prin tot mai mulţi beneficiari din industria construcţiilor de maşini, industria extractivă de petrol şi gaze naturale, industria petrochimică, industria energetică, industria materialelor de construcţii, industria metalurgică, precum şi domeniul protecţiei mediului şi ecologizării sistemelor industriale.
I.N.C.D.T. COMOTI dispune de următoarele laboratoare acreditate:

Laboratorul pentru experimentarea şi atestarea calităţii turbomotoarelor şi grupurilor de putere;

Laboratorul de acustică şi vibraţii;

Laboratorul de incercări agregate pentru turbomotoare;

Laboratorul de Incercări  Fizico – Chimice.

Servicii – Colaborări
Competenţe specifice in asigurarea de servicii, colaborări.
Execuţii la comandă, asistenţă tehnică, montaj, reparaţii curente şi capitale, în conformitate cu cerinţele şi necesităţile clienţilor, în regim de asigurare a calităţii, potrivit normelor SR EN ISO 9001, pentru:

  1. motoare cu turbine cu gaze pentru aviaţie şi industriale;
  2. electrocompresoare centrifugale de aer acţionate electric, cu debite până la 25.000 Nm³/h;
  3. electrosuflante centrifugale de aer, cu debite până la 10.000 Nm³/h;
  4. grupuri cogenerative - turbogeneratoare electrice,  pe gaz metan,  cu puteri până la 10 MW;
  5. maşini paletate de turaţie înaltă.

Adresa: Bulevardul Iuliu Maniu 220D, București 061126
Contact: 021 434 0198
Website: http://www.comoti.ro/ro/
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.