Precizări prinvind derularea stagiului de practică al studenților Facultății IMST

Mai multe informatii privind Practica pentru anii I, II si III gasiti pe platforma de eLearning la disciplina Practica, pentru semestrul 2 al fiecarui an.

----------------------------------------------------------------------------

Anexa 1_conventie_cadru.doc

Anexa 1_conventie_cadru_Proiect_Tripod.doc

Anexa 2 Model_RAPORT.doc

Anexa 3 Model_Grafic_Gantt.doc

Anexa 4 Nota_Acceptare.doc

Anexa 5 Adeverinta.doc