14-17 iunie 2023, Hotelul Continental Forum, București, România
Principalele obiective ale Conferinței Internaționale ModTech - Tehnologii Moderne în Ingineria Industrială VII sunt de a aduce împreună reprezentanți ai producătorilor de tehnologie, instituții de stat variate, universități, industrie și asociații profesionale pentru a dezbate și a schimba experiențe cu privire la subiectele importante ale Conferinței. Un alt obiectiv principal al Conferinței Internaționale ModTech constă în oferirea unei bune oportunități de networking pentru toate aceste grupuri. Click aici pentru afisul evenimentului. 

Subiectele Conferinței sunt următoarele:
A. Ingineria proceselor de fabricație: Metode noi de fabricație; Avansuri în procesele de fabricație non-tradiționale; Fabricație virtuală; Metode și instrumente avansate pentru fabricația integrată computerizată; Noi aplicații industriale; Fabricație inteligentă; Eficiență energetică în fabricație;
B. Avansuri în materiale compozite și tehnologii: Metale avansate, ceramică și polimeri; Bio-materiale; Reciclarea materialelor;
C. Caracterizarea, modelarea și simularea proceselor mecanice: Caracterizarea mecanică, structurală, fizică și geometrică; Modelare și analiză probabilistică;
D. Robotică și fabricație integrată computerizată: Roboți industriali, sisteme CIM, roboți inspirați de biologie, roboți sociali, roboți de divertisment;
E. Transferul tehnologic: Studii de caz privind gestionarea cunoștințelor; Comunicarea cunoștințelor; Porțiuni de cunoștințe, inovare în inginerie; Inteligența în afaceri; Modelare și analiză a proceselor de afaceri, planificare a proceselor și flux de lucru flexibil; Securitatea în procesele de afaceri;
F. Micro- și nano-tehnologii: Noi dezvoltări în procesele la scară micro/nano; Fabricarea structurilor și materialelor nano: filme nano, bule nano, picături nano, fluide nano.
G. Inginerie maritimă și navigație: Inginerie și tehnologii maritime, transport și economie maritimă

Organizatori:
Asociația Profesională în Tehnologii Moderne de Fabricație, ModTech Iași, România
Academia de Științe Tehnice din România, București, România
Universitatea POLITEHNICA din București, România

Co-organizatori:
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași, România
Societatea de Tehnologie a Prafului, Japonia
Facultatea de Inginerie Mecanică, Universitatea de Tehnologie din Silezia, Gliwice, Polonia.
Universitatea de Stat "Alecu Russo" din Bălți, Republica Moldova
Academia de Științe a Moldovei, Chișinău, Republica Moldova
Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, România
Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău, România
Universitatea "Dunărea de Jos", Galați, România
Universitatea "Ștefan cel Mare", Suceava, România
Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR)
Universitatea Maritimă din Constanța, România"