Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare din Ministerul Apărării Naţionale, organizează concurs în conformitate cu H.G. 1.336/28.10.2022, pentru ocuparea unui post de personal civil contractual de execuţie din Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare, astfel:  Referent de specialitate debutant în Biroul achiziții publice  (1 post pe durată nedeterminată, normă întreagă, timpul de lucru: 8 ore/5 zile pe săptămână).
Depunerea dosarelor de concurs 05-18.05.2023, ora 15.00
Condițiile specifice prevăzute în fișa de post:
1. studii universitare de licență finalizate cu diplomă în domeniul fundamental științe inginerești;
2. vechime în muncă şi în specialitate – nu este cazul;
3. capacitate de analiză și sinteză;
4. apt psihologic – declarat de laboratorul psihologic din MApN;
5. apt medical în conformitate cu Fişa de aptitudine (medicina muncii) – eliberată de cabinetul medical de medicină a muncii din rețeaua sanitară a MApN.
6. nivelul de acces la informații clasificate este cel specificat în fișa postului. În acest sens este necesar acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;
7. încadrarea pe post a persoanei declarate „admis” se va face în condițiile declarării apt psihologic și medical, precum și obținerii autorizației de acces la informații clasificate/certificatului de securitate, conform legislației în vigoare.
Detalii suplimentare: https://www.acttm.ro/anunt-privind-organizarea-concursului-de-incadrare-a-postului-vacant-de-personal-civil-contractual-de-executie-de-referent-de-specialitate-debutant-in-biroul-achizitii-publice-la-agentia-de-cercet/

Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare asigură transportul gratuit al personalului la şi de la locul de muncă în localitatea Bucureşti.