Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, din cadrul Universității "Ovidius" din Constanţa, organizează, în data de 12 Mai 2023, Sesiunea națională a studenţilor şi elevilor în domeniul ştiinţe inginereşti "Tehnonav Junior" - Ediția a XII-a.

Acest eveniment promovează lucrări originale ale cursanţilor studiilor universitare de licenţă, în principal, dar şi de masterat, ale doctoranzilor şi tinerilor cercetători care-şi desfăşoară activitatea în domeniul ştiinţelor inginereşti, precum și ale elevilor interesați de domeniul ştiinţe inginereşti. Conferinţa încurajează cercetarea ştiinţifică ce contribuie la formarea profesională a viitorilor ingineri şi la lărgirea orizontului lor de cunoaştere.

Tehnonav Junior este un forum al dezbaterilor interdisciplinare inginereşti, atât la nivel teoretic cât şi practic, promovând topici relevante ale preocupărilor academice şi profesionale studenţeşti, atât în mediul universitar, cât şi în cel economico-industrial şi de afaceri. Tehnonav Junior este o carte de vizită reprezentativă a studenţilor şi tinerilor cercetători ai Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii “Ovidius” din Constanţa.

Evenimentul se va desfășura cu prezență fizică, la sediul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din B-dul Mamaia, nr. 124, Constanţa.

Mai multe informații, se obţin prin accesarea site-ului conferinţei: https://tehnonavjr.univ-ovidius.ro/