În perioada 1 - 21 aprilie 2013 se pot depune dosare în vederea acordării ajutorului financiar pentru achiziţionarea unui calculator, prin Programul “EURO 200”.

Pot beneficia de acest program cei care îndeplinesc următoarele condiţii:

  • sunt studenţi ai Facultăţii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice ;
  • au vârsta de până la 26 ani;
  • au un venit brut lunar pe membru de familie de maximum 150 lei;
  • membrii familiei solicitantului nu au beneficiat până acum de acest ajutor.

Un dosar trebuie să conţină, după caz, următoarele acte:

  • cerere tip (modelul se găseşte la secretara de an);
  • copie a actului de identitate al solicitantului;
  • copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
  • adeverinţă de elev sau student la învăţământul de stat, cursuri de zi, pentru fraţi /surori care au  vârsta de şcolarizare;
  • acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei (adeverinţă de venit brut din luna martie, talon de pensie, declarație notarială).

Dosarul complet se depune la secretariat.

-------------------------------------------------------------------------------------

Adresa_Euro_200.pdf

Calendar_Euro_200.pdf