PLANIFICARE EXAMENE LICENTA SI MASTERAT
SESIUNEA IANUARIE - FEBRUARIE 2014

Studii Universitare de Licenta

Studii Universitare de Masterat

 

Prezentarea la examen a studenţilor cu credite restante *

Studenții care au de susţinut, în sesiunea ianuarie-februarie 2014, examinarea finală la discipline cu credite restante, trebuie să preia de la Secretariatul facultăţii, înainte de examen, documentul prin care pot face dovada plăţii acestor credite, avizat de secretara de an.

Documentul include o copie a chitanţei şi o listă cu denumirile disciplinelor la care studentul poate susţine examinarea finală în sesiunea curentă. Studentul trebuie să prezinte documentul cadrului didactic titular, la fiecare examen, iar o copie a documentului va rămâne la cadrul didactic.

  * Grupul studenţilor cu credite restante este format din studenţii al căror nume se regăseşte în tabelul de pe contracoperta catalogului plus studenţii de la secţiunea Restanţe.


 


Şefii de grupă trebuie sa transmită la secretariat planificarea examenelor din sesiunea de iarnă: 18 ianuarie – 7 februarie 2014, până cel târziu vineri, 10 ianuarie 2014.

Examenele încep, în mod implicit, la ora 8:00, dacă nu se specifică altfel pe fisa de planificare a examenelor.

•    Programarea verificărilor finale de tip Examen se aprobă de către Decanatul facultăţii, la propunerea studenţilor şi cu avizul prealabil al titularului de disciplină.
•    Programarea se întocmeşte pentru fiecare grupă separat şi se afişează cu cel puţin 7 zile înaintea începerii sesiunii.
•    Nu se pot programa, în aceeaşi zi şi la aceeaşi disciplină, mai mult de două grupe, la examenele scrise, respectiv o grupa, la examenele orale.
•    Intre două verificări finale succesive trebuie să se prevadă un interval de cel puţin două zile.