Studenti > Cazare camine
 

CRITERIILE ȘI ORDINEA DE REPARTIZARE

 

 

 • pentru studentii din anii I LICENTA si I MASTERAT, repartizarea se va face in functie de media de admitere; 
 • pentru studentii integralisti din anii II, III, IV LICENTA si anul II MASTERAT, repartizarea se va face in functie de media generala a anilor anteriori; 
 • pentru doctoranzi, repartizarea se va face în baza unei cererii disponibile daca si-au indeplinit indatoririle mentionate in regulamentul studiilor universitare de doctorat, in limita locurilor disponibile; depunerea cererilor se va face pe data de 08.09.2017 între orele 10:00- 12:00, în sala CD 014. 
 • pe data de 22.09.2017, vor fi repartizati, in limita locurilor diponibile, studentii cu restante; 
 • studentii integralisti/restanțieri, care nu au completat cererea on-line vor fi repartizati, in limita locurilor disponibile, după ce au fost analizate toate cererile depuse on-line; 
 • studentii care nu intrunesc conditiile de mai sus, vor putea primi repartizare, in limita locurilor disponibile, dupa data de 02.10.2017; 
 • repartizarea se va ridica personal sau pe baza unei imputerniciri, doar în intervalul orar alocat.

 

 

 

PROGRAM CAZARI

 

Miercuri, 20.09.2017

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

 

10  MG  9.00

 

800 - 1000

 

9.00 > MG  8.50

 

1000 - 1100

 

8.50 > MG  8.00

 

1100 – 1300

 

8.00 > MG  7.50

 

1300 – 1430

 

7.50 > MG  5.00

 

1430 –

 

Joi, 21.09.2017

 

Anul de studii

Media generala

Intre orele

I LICENTA

I MASTERAT

 

 

 

 

 

 

 

10  MG  9.30

 

800 - 1000

 

9.30 > MG  9.00

 

1000 - 1130

 

9.00 > MG  8.50

 

1130 - 1300

 

8.50 > MG  8.00

 

1300 - 1430

 

8.00 > MG  7.50

 

1430 - 1530

 

7.50 > MG  5.00

 

1530 - 1630

Doctoranzi

 

1630  - 

 

Vineri, 22.09.2017

 

Anul de studii

Ora

N-1 Seria I

N-1 Seria II

N-2

N-3

>N-4 in limita locurilor ramase vacante

II LICENTA

III LICENTA

IV LICENTA

II MASTERAT

800-930

930-1100

1100-1200

1200-1300

1300

 

Criteriile în baza cărora se va face repartizarea şi cazarea în căminele IMST sunt următoarele:

 • îndeplinirea, în anii universitari anteriori, a tuturor obligaţiilor ce au revenit studenţilor căminişti (conform regulamentului de funcţionare a căminului);
 • continuitatea în cameră;
 • rezultatele în activitatea profesională;
 • afinități personale (studenții care doresc sa locuiască în aceeași cameră trebuie să precizeze acest fapt în cererea de cazare depusa on-line).Comisia de cazare a Facultăţii I.M.S.T. pentru anul universitar 2017-2018

 1. Decan, prof. univ. dr. ing. Cristian DOICIN;
 2. Prodecan, Conf. dr. ing. Dumitru Titi CICIC;
 3. Preşedinte Asociaţia Studenţilor din I.M.S.T., stud. Sorin Constantin DIORDUC;
 4. Şef cămin P4, stud. Alexandra BANZEA;
 5. Şef cămin P18, stud. Cristian GEAMBAȘU;
 6. Şef cămin P25, stud. Alexandru GHEORGHE;

 

Ordinea analizei cererilor la cazarea în căminele I.M.S.T.

 1. Studenţii integralişti din anii II, III, IV și anul II masterat ;
 2. Studenţii admişi la Facultatea I.M.S.T. în anul I - studii de Licență și Masterat;
 3. Doctoranzii Şcolii doctorale I.M.S.T.;
 4. Studenţii Facultăţii I.M.S.T. care au restanţe: n-1, n-2 etc.
 • Repartiţia de cazare se va ridica din sala CD 008PERSONAL în baza C.I.;
 • Plata taxei de cazare (orientativ: 250 lei - urmăriți site-ul pentru a afla cifra exactă aprobată de către Senatul UPB) se va efectua la punctele de încasare ce se vor organiza în facultate;
 • Completarea contractului de închiriere şi a cererii pentru viza de flotant (sala CD 008);
 • Cazarea în căminul pentru care s-a primit repartiţia.

IMPORTANT:

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTITIEI, următoarele documente in original la Comisia de cazare a Facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverință fiu cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate;
 • certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie1989;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverința de la centrul de plasament/certificate de deces.

Documente necesare pentru cazare

 1. Repartiţia;
 2. Contractul de închiriere;
 3. Cererea pentru viza de flotant;
 4. Cartea de identitate în original şi copie;
 5. Un timbru fiscal de 5 lei.

 IMPORTANT:

Studenții care se încadrează într-o categorie care beneficiază de gratuitate/reducere de plata a taxei de cazare conform prevederilor legale (copii de cadre didactice, bursieri ai statului roman, orfani de ambii părinți, studenți cu handicap grav și sever, etc) vor prezenta, LA PRIMIREA REPARTITIEI, următoarele documente in original la Comisia de cazare a Facultății, care vor fi păstrate de comisie:

 • adeverință fiu cadru didactic vizată de Inspectoratul Școlar Județean sau Universitate;
 • certificat de urmaș al eroilor-martiri ai Revoluției din Decembrie1989;
 • adeverință de handicap pentru persoanele în cauză (conform Legii 448/2006,  art.16 alin.(8));
 • adeverința de la centrul de plasament/certificate de deces.
Documente necesare pentru cazare
-       Repartiţia;
-       Contractul de închiriere;
-       Cererea pentru viza de flotant;
-       Cartea de identitate în original şi copie;
-       Un timbru fiscal de 4lei.

 

-   Listele au fost concepute în baza informațiilor, existente la data de 15.09.2017, din platforma studenti.pub.ro, secțiunile „ Situație școlară” și  „ Administrare cazări”;

-        Solicitările  de transfer în alte cămine, pentru  cazuri deosebite bine argumentate (grade de rudenie etc.) vor fi analizate și rezolvate, după data de 27.09.2017;

-  Cererile, pentru eventualele locuri ramase vacante după prima etapa de cazări (20 - 22.09.2017), se vor depune pe data de 25.09.2017, intre orele 13:00 – 15:00,  în sala CD 014,  urmând a fi soluționate după data de 27.09.2017  ;

-        Repartizarea se va ridica personal sau pe baza unei împuterniciri, doar în intervalul orar alocat.

 

Anul I - Licenta si Masterat

Anul II, III, IV și Masterat II - Integraliști

Anul II, III, IV și Masterat II - Restanțieri