erasmus

CONCURS DE SELECŢIE

a studenţilor ERASMUS pentru anul universitar 2017/2018

Vineri 21 aprilie, ora 12:00, sala CB 111 

 

Pentru înscriere la concurs, candidaţii vor depune la secretariatul Facultăţii IMST, până cel mai târziu joi 20 aprilie 2017, ora 15, Dosarul de candidat la statutul de Student ERASMUS :

  1. Cerere, în care se menţionează numele, data şi locul naşterii, serie / nr.CI, programul de studii, specializarea, anul de studii, tipul de mobilitate (studiu şi/sau plasament) ;
  2. Atestat de cunoaştere a unei limbi de circulaţie internaţională sau a limbii oficiale din ţara gazdă, eliberat de către o instituţie abilitată (copie) ;
  3. Curriculum Vitae (format Europass) ;
  4. Scrisoare de motivaţie ;
  5. Prezentarea activităţii profesional – ştiinţifice / participare, premii, diplome, inovaţii sau alte rezultate relevante la manifestări ştiinţifice, proiecte, concursuri, olimpiade etc. inclusiv din perioada studiilor liceale, de nivel local / UPB, naţional / internaţional, cu documente justificative.

Se pot înscrie la concurs studenţii integralişti, cu competenţe lingvistice relevante demonstrate prin atestatul de competențe lingvistice și probate la interviul de selecție. Poate fi luat în considerare atestatul de competențe lingvistice obținut în cadrul examenului de bacalaureat.

 

Lista universităţilor gazdă disponibile.

Opiniile altor studenţi Erasmus