Cuantumul taxelor de studii 

 

Taxe de studii pentru anul universitar 2016/2017

 

  1. Taxa anuală de studii (4000 RON) pentru anul universitar 2016/2017 se plătește până cel târziu la data de 15 octombrie 2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de  15 martie 2017, pentru semestrul al II – lea.

  2. Taxa pentru repetare de disciplină se plătește la începutul semestrului în care se reface disciplina, până cel târziu la data de 31.10.2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de 15.03.2017,  pentru semestrul al II-lea.

  3. Studenţii care nu plătesc la termen taxa de repetare de disciplină nu pot reface disciplina și nu pot susţine verificări parţiale sau finale la respectiva disciplină.

 

Taxe de studii pentru anul universitar 2016/2017

 

1.   Taxa anuală de studii (4000 RON) pentru anul universitar 2016/2017 se plătește până cel târziu la data de 15 octombrie 2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de  15 martie 2017, pentru semestrul al II – lea.

2.   Taxa pentru repetare de disciplină se plătește la începutul semestrului în care se reface disciplina, până cel târziu la data de 31.10.2016, pentru semestrul I și până cel târziu la data de 15.03.2017,  pentru semestrul al II-lea.

3.   Studenţii care nu plătesc la termen taxa de repetare de disciplină nu pot reface disciplina și nu pot susţine verificări parţiale sau finale la respectiva disciplină.