Vă aducem la cunoștință Hotararea de Senat prin ce s-a aprobat privind desfășurarea exclusiv on-line a activitățile didactice programate în săptămânile 5, 6, 7 și 8 ale semestrului II, an universitar 2020-2021, în Universitatea Politehnica din București: 

HS173 / 25.03.2021 - Desfășurarea activităților didactice în sistem exclusiv on-line