În primul semestru al anului universitar 2020/2021, activitatea didactică la toate programele de masterat se desfășoară on-line.

În aceste condiții, studenții masteranzi vor beneficia de cazare doar în cazuri deosebite, justificate temeinic, pe baza unei cereri de cazare trimise la adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Cererea trebuie să conțină datele de identificare ale studentului (nume, prenume, CNP, an de studii, telefon, programul de masterat la care este înmatriculat), precum și motivul pentru care solicită cazare. Se atașează documente doveditoare pentru situațiile speciale invocate in cerere (cazuri medicale, cazuri sociale deosebite etc.).

Avizarea cererilor se va face in limita locurilor disponibile.

Lista cazari masterat