Rezultate finale privind examenul de admitere la studii de masterat

 

 

Program studiu (specializare)

Acronim

Domeniu

Departament

1

Design industrial şi produse inovative

DIPI

Inginerie industrială

Tehnologia Construcțiilor de Mașini

2

Ingineria nanostructurilor şi proceselor neconvenţionale

INPN

3

Ingineria proiectării şi fabricării produselor

IPFP

4

Inginerie avansată asistată de calculator

IAAC

5

Calitate în inginerie şi managementul afacerilor

CIMA

Inginerie şi management

6

Ingineria şi managementul proiectelor complexe

IMPC

7

Inginerie economică şi managementul afacerilor

IEMA

8

Inovation and integrative technology (lb. engleză, cu taxa)

 

9

Conception integree des systemes technologiques

CIST

Inginerie industrială

Mașini și Sisteme de Producție

10

Concepţie şi management în productică

CMP

11

Managementul întreprinderilor industriale virtuale

MIIV

12

Maşini şi sisteme de producţie

MSP

13

Echipamente pentru terapiii de recuperare

EPTR

14

Robotică

Rb

Mecatronică şi robotică

15

Ingineria calităţii

IC

Inginerie industrială

Tehnologia Materialelor și Sudare

16

Ingineria securităţii şi sănătăţii în muncă

ISSM

17

Ingineria şi managementul proceselor de sudare şi control

IMPSC

18

Evaluarea calităţii materialelor şi produselor

ECMP

19

Siguranţa şi integritatea structurilor

SIS

Inginerie mecanică

Rezistența materialelor

20

Modelarea şi simularea sistemelor mecanice mobile

MSSMM

Inginerie industrială

Teoria mecanismelor și roboților

21

Consultanţă în proiectarea sistemelor mecanice

CPSM

Inginerie şi management

22 Consilierea şi managementul carierei în domeniul profesional şi tehnic CMCDPT

Ştiinţele Educaţiei

Formare pentru Cariera Didactică şi Ştiinţe Socio-Umane

23 Studii culturale europene SCE

Relaţii internaţionale şi studii europene

24 Comunicare managerială CM

Ştiinţele comunicării